Sanatta

POSTMODERN KIRILMALAR

ya da Modernin Yapibozumu

RIFAT ŞAHİNER

 

Yeni İnsan Yayınları, kasım 2008

224 s. -- 1. Hamur-- Ciltsiz -- 16 x 24 cm
ISBN : 6055895068
Renkli

 

Günümüz sanati, bir yandan üretim biçimi olarak son kırk-elli yila yayilan ileri düzeyli teknolojik yeniliklerden payini alirken, öte yandan da Modernizm'in ortaya koyduğu evren algilamasiyla hesaplaşan bir dizi kirilmayi bünyesinde barindıriyor. Bu hesaplaşma, Modernizmin evrensellik, biriciklik, orijinallik ve aidiyet meselelerini sorgularken, yerine merkezin ötelediği mikro söylemleri ve politikalari, türler arasindaki ayrimlarin dumura uğratildiği plüralist bir dünya algisini ve müellefin / sanatçının ölümünü ilan eden teorik altyapilari yerleştiriyor.

Sanat kurumunun, müzelerin ve beyaz küp galerilerin yikimina soyunmuş avangard çikişlar, bir şekilde pazarin işleyişine teslim olurken, epeyce bir süredir estetiğin bir kriz içinde olduğu söyleniyor ve sanatçilarin simgesel sermayeden pay almaksizin küresel bir dolaşıma girmelerinin olanaksizlıği dile getiriliyor.

Öte yandan postmodern süreçte sanatin çok yönlü, çok dilli yapisi; dilsel, performatif ve kavramsal önermelerin, teknolojik yeniliklerle uzam ve zaman algisinda köklü değişimler sunan sofistike düzeneklerin tümünü birden içeren parçali, karmaşik ve eklemli bir yapilaşmayi görünür kiliyor.

Postmodern Kirilmalar, özellikle sanattaki modern sonrasi paradigma değişimine odaklaniyor ve günümüz sanatinin uygulayimsal ve düşünsel süreçlerini irdeliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

rıfat şahiner cv

1969 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi G.E.F. Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1998’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında ‘İletişimsel Ağlar ve Toplumsal İzolasyon’ konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans, 2001 yılında ise yine aynı kurumda ‘Bilişimsel İmgeler / Gösterge Dizgeler’ adlı tezi ile ‘Sanatta Yeterlik’ derecesi aldı. 2002'de Yardımcı Doçent, 2005'de Doçent, 2012 yılında Profesör oldu.

Onbiri kişisel olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikte yer alan sanatçı, çalışmalarında, postmodern süreçte iletişimsel ağlarla çepeçevre kuşatılan bireyin açmazlarını sorgularken, bu sürecin yarattığı imgelerle hesaplaşma çabası gütmektedir. Çoğulcu (pluralist) bir biçim informatiğinden hareket eden Şahiner, gündelik yaşam, kent, modern ikonalar gibi temaları eklektik bir yapılaştırma anlayışıyla ele almaktadır.

1995’den bu yana başta Sanat Dünyamız, Türkiye’de Sanat, Genç Sanat, Rh+ Sanat, Plato dergileri, Cumhuriyet ve Radikal Gazetesi olmak üzere birçok önemli yayın organında “Sanat”, “Postmodernizm”, “Popüler Kültür” ve “Video Estetiği” konularında elliye yakın makale ve incelemesi yayımlanan Şahiner, birçok Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyuma bildirileriyle katılmış, konferanslar vermiş, uluslararası ve ulusal sanatsal ve bilimsel organizasyonlarda jüri üyeliği, oturum başkanlığı ve hakemlik yapmıştır.

Rıfat Şahiner'in "Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu" adlı ilk kitabı Yeni İnsan Yayınları tarafından Kasım 2008'de yayımlanmıştır. Şahiner, bu kitapta Modernizm sonrası sanat alanında ortaya çıkan dönüşümleri ve paradigma değişimine odaklanmaktadır.

1997-1998 yılları arasında Sanat Kurumu’nda Sanat Atölyesini yöneten sanatçı, 2000-2002 yılları arasında UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Ankara Şubesi II. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Uluslararası Estetik Derneği(IAA) ve Uluslararası Eleştirmenler Derneği(AICA) üyesi olan sanatçı, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü’nde ‘Öğretim Üyesi’dir.

 verdiği dersler: 

  Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

- Bileşik Sanatlar Programı,

  Desen I-II, Çağdaş Sanat Estetiği, 20.Yüzyıl Sanat Teorileri,

  Felsefe ve Sanat, Yeni Medya ve Kökenleri,

  Sosyal, Bilimsel ve Sanatsal Açıdan Beden

- İletişim Tasarımı ve Sanat Yönetimi Programları;

  Temel Çizim I-II

- Fotoğraf ve Video Programı;

  Kompozisyon ve Renk

- Sanatta Yüksek Lisans Programı;

  Elektronik Çağda Sanat, Atölye-1, Postmodern Sanat Düşüncesi

- Sanatta Yeterlik Programı;

  Sanat Kuramları, Seminer

- Sanatta Doktora Programı;

  Seminer, Proje (2004-2005)

  Sanat Kuramları

 

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel Sanatlar Bölümü:

- Sanat Felsefesi

- Performans Sanatı

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü:

- Çağdaş Sanat Estetiği

- Kavramsal Sanat

Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı:

- Çağdaş Sanat Felsefesi

- Seminer

 

İlgi alanları:

Çağdaş Sanat Estetiği,1960 Sonrası Sanat, Teknoloji bağlamında Sanat, Modernizm-Postmodernizm/ Postmodern Teori ve Sanat, Video Estetiği, Popüler Kültür ve Sanat, Nesnesiz/Yapıtsız Sanat, Avangardizm-Neo-avangardizm, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yönelimler 

 

ulusal kişisel etkinlikler:

2011- "Ardışık Terminaller" Resim Sergisi

           Meke Sanat Galerisi-İstanbul, 2011

2011- "Ardışık Terminaller-II" Resim Sergisi

           SAÜ GSF Sanat Galerisi-Adapazarı, 2011

2006- “Iconos” Resim Sergisi

           Galeri Artist- İstanbul, 2006

2001- “Icono-Cosmos” – Resim Sergisi

           Karaca Sanat Galerisi-Ankara, 2001

2000- “Ardışık İmgeler” – Resim Sergisi

           İzmir Resim Heykel Müzesi- İzmir, 2000

2000- “Görsel Dizgeler-II” – Resim Sergisi

           Devlet Güzel sanatlar Galerisi- Eskişehir, 2000

1998- “Görsel Dizgeler”- Resim Sergisi

           Karaca Sanat Galerisi- Ankara, 1998

1996- “Medyatik Sağanak” Resim Sergisi

           Ankara Resim Heykel Müzesi

           Arif Hikmet Koyunoğlu Salonu – Ankara,1996

1995- “Medya Tipi Tüketim Modeli”- Enstalasyon

           Sakarya Caddesi – Ankara, 1995

1995-  “Enformasyon Tipileri” - Enstalasyon

Kurtuluş Parkı – Ankara

1995-  “Sansasyon” - Happening

Kurtuluş Parkı – Ankara, 1995

  

uluslararası jürili ve karma etkinlikler

2013- 5. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri, 8-15 Aralık 2013, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir-TÜRKİYE

2011- IFAS International Fine Arts Symposium (I.Uluslararası Güzel Sanatlar     Sempozyumu) 20-22 Ekim 2011, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya-TÜRKİYE

2011- I.Uluslararası Odesa Resim Çalıştayı ve Sergisi, Ukrayna Doğu-Batı Sanatları Müzesi, 24 Mayıs-10 Haziran 2011, Odesa-UKRAYNA

2011- I. Uluslararası Akdeniz Art-Akdeniz Sanat Günleri, ANFAŞ Fuar Merkezi, 30 Mart-3 Nisan 2011, Antalya, TÜRKİYE

2010- II. Uluslararası Çanakkale Bienali, Kurgusal Gerçekler-Dönüşümler, 20 Eylül-10 Ekim 2010, Çanakkale_TÜRKİYE

2006- III. Buenos Aires Zonadearte in Action 2006 , “Electronic De/coll/age” video performans, Buenos Aires, ARJANTİN, Ekim 2006

seçme jürili ve karma etkinlikler:

2011- Associate Status/ Ortaklık Durumu

          Küratör: Seyhan Boztepe

          Adatepe Hünnap Han, Çanakkale, 16 Eylül – 3 Ekim 2011

2011- Re-Dejenerasyon

          Küratör: Fırat Arapoğlu

          Sanatorium, İstanbul, 4-17 Mayıs 2011

2010- 20. İstanbul Sanat Fuarı

           TÜYAP Sergi Salonu, İstanbul

           30 Ekim-20 Kasım 2010

2007-  Karaca Sanat Galerisi 10.Yıl Karma Sergisi

          Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, Şubat 2007

2006-  Üç Kuşak Gazi Eğitimli Sanatçılar

          Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 2006

2006- Alacakaranlık Defter Sergisi

          Küratör: Levent Çalıkoğlu

          Yüksel Sabancı Sanat Merkezi – İstanbul, 2006

2005- Öğretim Üyeleri Derneği Karma Sergisi

         Tophane-i Amire – İstanbul, 2005

2002-  Karaca Sanat Galerisi 5. Yıl Karma Sergisi

          Karaca Sanat Galerisi- Ankara, 2002

2002-  Sergi 2002

          Çankaya Belediyesi-UPSD Ankara Şubesi Ortak Etkinliği

          Çağdaş Sanatlar Merkezi- Ankara, 2002

2000-  U.P.S.D Ankara Şubesi Üye Sergisi- Ankara, 2000

2000-  12. Tekel Resim Yarışması Sergisi – İstanbul/Ankara/Ürgüp, 2000

1999-  60. Devlet Resim-Heykel Sergisi – Ankara, 1999

1999-  4.Türkiye Jokey Kulübü Resim Yarışması Sergisi 

İstanbul/Ankara/Bursa. 1999

1999-  9. A.Ç.S.Resim Yarışması Sergisi – Adana

1999-  H.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Sanatta Yeterlik Öğr. Karma Resim Sergisi

          Alman Kültür Merkezi-Ankara, 1999

1999-  “Aziz Nesin Anısına” Karma Resim Sergisi

          Anadolu Ajansı Sanat Galerisi – Ankara, 1999

1999-  Karma Resim Sergisi

          Ozan Orkun Sanat Galerisi – Antalya, 1998

1998-  Genç Etkinlik 4

          “Bir Yanılsamanın Geleceği” - Enstalasyon

          TÜYAP Sergi Sarayı – İstanbul, 1998

1997-  58.Devlet Resim-Heykel Sergisi – Ankara, 1997

1995-  H.Ü. G.S.F. Resim Bölümü Yüksek Lisans Öğr.

          Karma Resim Sergisi - Vakko – Ankara, 1995

1994-  55. Devlet Resim-Heykel Sergisi – Ankara, 1994

1993-  54. Devlet Resim-Heykel Sergisi – Ankara, 1993

1993-  Grup B.E.R.İ Karma Resim-Heykel Sergisi

          Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Farabi Salonu – Ankara, 1993

 

uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

2007-  Sahiner R., "Everyday Life in the Miniatures of Siyah Kalem",

The Art Book, Vol. 14 Issue 4 Page 34 November 2007

 

ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

2012- Şahiner R., “Yeni Medya’nın Tarihsel İçeriği”, Yeni Medya ve…., ed. Deniz Yengin, Anahtar Yayınları, Ekim 2012

2012- Şahiner R., “Kente Dair Kolektif Bir Eylem Önermesi: Koruma Alanı”, Artist Actual, Mart-Nisan 2012  

2012- Şahiner R.,"Çağdaş Performans Sanatı: Hibrit Bir Bedene Doğru", Sanat Dünyamız, Sayı:126, Ocak-Şubat 2012 

2011- Şahiner R., “Ertuğ Atlı’nın Heykellerindeki Simyasal Belirlenimler”, Meke Sanat Galerisi Sergi Katalogu, 04. Ocak 2011

2010- Şahiner R., "Gerçeğin Geri Dönüşü: Yüzyılın Sonunda Avangard", Sanat Dünyamız,Sayı:116, Mayıs-Haziran 2010

2010- Şahiner R., "Teknolojik Koşulların Kamusal Sanat'a Etkisi", Artist Actual,Mart 2010

2009- Şahiner R., "Sanatta Yapıbozumu Stratejisi ve Derrida'cı Anlam Sökümü",Sanat Dünyamız, Sayı:110, Bahar 2009

2009- Şahiner R., "Baudrillard ve Baştan Çıkarmanın Felsefesine Dair", Us Atölyesi Felsefe Dergisi, Sayı:20, Mart-Nisan 2009

2009-  Şahiner R., "Kültür Çağında Sanat ve Siyaset Denklemi", Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki, Sayı:992, 19 Şubat 2009

2008-  Şahiner R., "Post-Duchamp Krizi ya da Sanatın Sonu", Sanat Dünyamız, Sayı:109, Kış 2008

2008-  Şahiner R., "Elektronik Çağın Başında Sanat ve Teknoloji Sergileri", Sanat Dünyamız, Sayı:108, Güz 2008

2008-  Şahiner R., "New York ve Çiklet ya da Sosyal Mekanın Belleğini Yeniden Üretmek", New York ve Sakız, Artes Yayınları, Mart 2008

2007-  Şahiner R.,  "Çağdaş Sanat Pratiğinde Kopyalama, Telif Hakları ve Sherrie Levine", Sanat Dünyamız, Sayı:102, Bahar 2007

2006-  Şahiner R,   "Avangard", Rh Sanart Dergisi, Sayı:33, Ekim 2006

2006-  Şahiner R., “Geometrik Uzamda Sınırlanan Bedenin ve Sanatın Görünüşü”, Anadolu Sanat, Sayı:17, 2006

2006-  Şahiner R., “Postmodernizm ve Nesnesizleşen Sanat Üzerine”, Plato, Sayı:3, Ocak-Mart 2006

2005-  Şahiner R., “Jeff Koons ve Banallik Üzerine”, Artist, Sayı: 58, Temmuz–Ağustos 2005

2005-  Şahiner R., Avangardın Tarihsel Dönüşümü, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’eki’, Sayı:805, 21.Temmuz.2005

2005-  Şahiner, R., "Gelibolu Neden Başarısız?", Radikal Gazetesi, İki eki, 20 Nisan 2005 

2005-  Şahiner R., “Kömürleştirilmiş Bir Geçmişin Kurşuni İzlerinde: Anselm Kiefer”, Rh+ Sanat, Sayı:16, Nisan-2005

2004-  Şahiner R., "Elektronik Şeffafların Şiirsel Adaleti", Genç Sanat, Sayı:114, Şubat- 2004

2004-  Şahiner R.,Devrim Erbil’den Görsel Bir Anadolu Ezgisi”, 100 Yüze, İş Bankası Kültür Yayınları-Şubat 2004

2003-  Şahiner R., “Günümüz Sanatının Eleştirel Açmazları”, Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Süreli Sanat Dergisi Sayı: 14, Güz 2003

2002-  Şahiner R., "Yeni Bir Binyılın Eşiğinde Sanat Eğitimi Üzerine", Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Süreli Sanat ve Kültür  Dergisi, Sayı: 13, Güz 2002

2002-  Şahiner R., “Fluxus: Çoğulcu Bir Gelecek Tasarımı” , Türkiye’de Sanat, Sayı: 54, Mayıs-Ağustos 2002

2001-  Şahiner R., “1960 Sonrası Sanatının Göstergesel Karakteri”, Türkiye’de Sanat, Sayı:50, Eylül-Ekim 2001

2001-  Şahiner R., “Video Sanatı: Elektronik Görüntülerin Kurgusal Evreni”, Türkiye’de Sanat, Sayı: 49, Mayıs-Haziran-Tem.Ağust.2001

2000-  Şahiner R., "Paik'ın Elektronik Tuvalleri", Türkiye’de Sanat, Sayı: 46, Kasım-Aralık 2000

2000-  Şahiner R., "Bir Sürgünün Büyülü Yüzü: Picasso", Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’eki. 12 Ekim 2000

2000-  Şahiner R.,Sınırsızlığın Ucunda Bir Figür: Giacometti, Genç Sanat, Sayı:73, Eylül-2000

2000-  Şahiner R.,Andy’nin Uyanıklığı: Hiçbir şey Özel Değildir-II, Türkiye’de Sanat, Sayı:45, Eylül-Ekim 2000

2000-  Şahiner R., “Andy’nin Uyanıklığı: Hiçbir şey Özel Değildir-I”, Türkiye’de Sanat, Sayı:44, Haziran-Temmuz-Ağustos 2000 

2000-  Şahiner R., “Ay Işığı ve Kaval Sesleri”, Hasan Kıran’ın Ziraat Bankası Sanat Galerisi’ndeki Sergisinin Kataloguna Giriş Yazısı. 29 Kasım 2000

2000-  Şahiner R.,İletişimin Yazgısına Bir Ağıt, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki- 4 Mayıs 2000

1999-  Şahiner R., "Baştan Çıkarmanın Felsefesine Dair", (Yayımlanmamış Metin)

1999-  Şahiner R., “Şiddetin Alegorik Yansıları”, Hayri Esmer’in Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi’ndeki ‘Şiddet İmleri’ adlı sergisinin kataloguna giriş yazısı, 30 Ekim 1999

1999-  Şahiner R., "Yaratıcı Bir Cesaret Üzerine", Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki-14 Ekim 1999

1999-  Şahiner R.,Resmin Tanrı Babası: Cezanne, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki- 22.Nisan.1999

1999-  Şahiner R.,Düşsel Sözcüklerin Simyacısı: Rimbaud, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki- 25.Mart.1999

1999-  Şahiner R., “Aynalar Ülkesindeki Yalnız”, Cumhuriyet Gazetesi,‘Kitap’ eki-14 Ocak 1999

1999-  Şahiner R. “Gerçeğin ve Yanılsamanın Sınırı”, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki-1 Ekim 1998

1998-  Şahiner R. “Işığın Gizemli Çocuğu: El Greco”, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki-2 Temmuz 1998

1997-  Şahiner R., “Kültür-Gibi’lik ve Tarihsellik”, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki- 17 Nisan 1997

1996-  Şahiner R.,Çağdaş Gerçekçilik, Alegori ve Kafka, Cumhuriyet Gazetesi,‘Kitap’ eki- 28 Ağustos 1996

1996-  Şahiner R., “Çağını Sorgulayan Kuramsal Terörist”, Cumhuriyet Gazetesi, ‘Kitap’ eki- 20 Haziran 1996

1996-  Şahiner R., “Kitsch, Pop ve Ütopyalarımız, Siyah Beyaz Gazetesi, 5 Mart 1996

1996-  Şahiner R. “Savaşa Uyanmak”, Hayri Esmer’in "Şiddet İmleri" Sergisi üzerine, Siyah Beyaz Gazetesi, 21 Şubat 1996

 

uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve yayımlanan bildiriler:

2013- Şahiner R., "Cynical Reason in Appropriation Art and the Crisis of Critisism", 19th International Congress of Aesthetics, Audotorium Maximum, 21-27 July 2013, Krakow-POLAND

2012- Şahiner R., "Istanbul as a Stage/Landscape in the Process of Globalization", Internationl Conference of IAA, Laboratory Research on City, Bologna University, Sala Farnese, 28-30 June 2012, Bologna-ITALY

2011- Arapoğlu F.&.Şahiner R., "Sanatta Feminizm ve Kadın Konularına Dair Kısa Bir Eleştirel Analiz", I.Uluslararası Odesa Resim Çalıştayı ve Sergisi, Ukrayna Doğu-Batı Sanatları Müzesi, 24 Mayıs-10 Haziran 2011, Odesa-UKRAYNA

2010- Emengen A.&Şahiner R., "On the Edge of What is Read and Seen: Untitled", 9th.Conference of International Association for Visual Semiotics, TOLENTINI Main Hall, Università Iuav di Venezia, 12-17 April 2010, Dorsoduro, Venezia-ITALY,

2007-  Şahiner R.,  "An Attempt to Understand the Copy Artists' Works in Terms of Ethics" , 17.Uluslararası Estetik Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 9-13 Temmuz 2007, Ankara-TURKEY

 

ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve yayımlanan bildiriler:

2012- Şahiner R. "Yeni Dünya Düzeninde Sanat ve Tasarım İlişkisi Üzerine", Hacettepe Üniversitesi GSF 10.Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, 7-8 Haziran 2012

2006- Şahiner R., "Küresel Ekonomi ve Sanat", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin düzenlediği “Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu”, Çanakkale, 1-2 Aralık 2006

2006- Şahiner R.,Post-Nesne: Sanat Nesnesinin Postmodern Dönüşümü" ODTÜ ve SANART’ın işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Estetik Kongresi”, Ankara, 22-24 Kasım 2006

2006- Şahiner R., "Neo-Avangardistlerin Hazır Yapımlarına Nasıl Bakmalı?" Hacettepe Üniversitesi G.S.F.’nin düzenlediği “Sanat ve …..” Sempozyumu, Ankara, 18-20 Ekim 2006

2002- Şahiner R.; "Yaracılık Eğitiminde Çağdaş Model Arayışları", Hacettepe Üniversitesi G.S.F.’nin düzenlediği “Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Yaratıcılık Eğitimi” Sempozyumu, Ankara, 4-5 Haziran 2002

2002- Şahiner R.; "Yeni Bir Sanat Eğitimi Üzerine", Gazi Üniversitesi G.E.F.’nin düzenlediği ‘Türkiye’de Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme’ Sempozyum, Ankara, 8-10 Mayıs 2002

 

konferanslar: 

2012- Şahiner R., "Küreselleşme Sürecinde Sanat ve Tasarım İlişkisi", Uluslararası Sanat ve Tasarım Günleri, Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü Konferans Salonu, 24-25 Mayıs 2012, İstanbul

2011- Şahiner R., “Sanat Fakültelerinde Güncel Sanat Eğitimi”, Artbosphorus Çağdaş Sanat Fuarı, Fulya Fuar ve Kongre Merkezi Konferans Salonu, İstanbul,  1 Mayıs 2011 

2011- Şahiner R., "Çağdaş Sanat Pratiğinde Yapıbozumu Stratejileri", Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Gizem Frit Salonu, Adapazarı, 11 Nisan 2011

2010- Şahiner R., "Sanat Nesnesi- Nesnesiz Sanat", Çanakkale 2010 Kültür Girişimi Etkinliği, Korfmann Kütüphanesi, Çanakkale, 13 Mart 2010

2009- Şahiner R., "Post-yapısalcılık ve Çağdaş Sanatta Geometri Sorunsalı"Us Atölyesi, Barış Manço Kültür Merkezi, İstanbul, 3 Nisan 2009

2009- Şahiner R., "Sanatta Postmodern Kırılmalar Üzerine", Küresel İncelemeler Merkezi Seminer Etkinliği, Y.T.Ü. İ.İ.B.F. Kemali Saybaşılı Salonu-İstanbul, 3 Mart 2009

2009- Şahiner R., "Sanatta Postmodern Dönüşümler/Modernin Yapıbozumunda Postmodernizm", Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul, 24 Şubat 2009

2008- Şahiner R., "Postmodern Sanat Nesnesi", Us Atölyesi, Barış Manço Kültür Merkezi, İstanbul, Mayıs 2008

 2008- Şahiner R., "Güncel Sanatta Kopyalama Stratejisi ve Etik", Us AtölyesiBarış Manço Kültür Merkezi, İstanbul, Nisan 2008

 

paneller:

 2011- Şahiner R., “Postmodernizm ve Sanatta Yeni Arayışlar”, Akdeniz Art-1.Akdeniz Sanat Günleri, ANFAŞ Fuar Merkezi, 30 Mart-3 Nisan 2011, Antalya

2007- Şahiner R., “Sanat Eğitiminde Çağdaş Yönelimler”, Öğretim Üyeleri Derneği tarafından düzenlenen “Üniversitelerimizde Sanat Eğitimi Nasıl Olmalı?” adlı panel M.S.G.S.Ü. Konferans Salonu, İstanbul, Haziran 2007          

1998- Şahiner R., “Küratör  ve Konsept Sorunu” Sanat Kurumu tarafından düzenlenen “Ankara’da Genç Sanat-I’in Ardından" Sanat Kurumu, Ankara, Aralık 1998

                             

    sanatsal ve bilimsel projelerde aldığı görevler:

    2013- "Kelimeler ve Şeyler/Words and Things"

               YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 20-31 Mayıs 2013

          Rıfat Şahiner: Küratör

    2010- "Müphem Haller/Ambiguous Situations"

          YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, İstanbul, 5-30 Nisan 2010

          Rıfat Şahiner: Küratör

    2008- "I.Sanat ve Tasarım Sempozyumu"

               Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen

               "Sanat Tasarım Bilgi" başlıklı

               I.Sanat ve Tasarım Sempozyumu

              Y.T.Ü. Oditoryumu, İstanbul, 22-23-24 Aralık 2008

               Rıfat Şahiner: Sempozyum Koordinatörü

 

     2008- "I.Sanat ve Tasarım Sempozyumu"

               Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen

               "Sanat Tasarım Bilgi" başlıklı

               I.Sanat ve Tasarım Sempozyumu

              Y.T.Ü. Oditoryumu, İstanbul, 23 Aralık 2008

               Rıfat Şahiner: Moderatör

 

    2007- "Küreselleşme Bağlamında İstanbul Bienali ve Festivalizm

               Küresel İncelemeler Merkezi Seminer Etkinliği

               Y.T.Ü. İ.İ.B.F. Kemali Saybaşılı Salonu-İstanbul, Aralık 2007

               Rıfat Şahiner: Moderatör

 

     2007- "İşleyen Mekan"

               Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Sergisi

               Pera Müzesi- İstanbul, 2007

               Rıfat Şahiner: Bileşik Sanatlar, Fotoğraf ve Video, İletişim Tasarımı   

               ve Sanat Yönetimi öğrencileri Sanat Projeleri Yürütücülüğü, 2007

 

    2006- “Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu"

               Çanakkale, 1-2 Aralık 2006

               Rıfat Şahiner: Moderatör

 

  2005- “Çok Kültürlü Kimlik, Kültürel Miras, Sanat, İmge“

             Üniversite Öğrencileri Sanat Sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

             Rıfat Şahiner: Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

             Sergi  Sorumlusu ve Koordinatörü, 2005

  2002- “Sergi-2002”, Çağdaş Sanatlar Merkezi-Ankara

             (58 sanatçının yapıt ve projelerini sunduğu kataloglu sergi),

             UPSD Ankara Şubesi Projesi

             Rıfat Şahiner: Sergi Düzenleme Komitesi Üyesi, 2002

 

  2000- “UPSD Ankara Şubesi Üye Sergisi“, Resim-Heykel Müzesi-

             (69 sanatçının yapıtlarını sunduğu kataloglu sergi),

             UPSD Ankara Şubesi Projesi

             Rıfat Şahiner: Sergi Düzenleme Komitesi Üyesi, 2000

 

  2000-  “Ankara’da Genç Sanat-3", Çağdaş Sanatlar Merkezi-Ankara

             (45 Sanatçının Yapıt ve Projelerini sunduğu kataloglu sergi),

             UPSD Ankara Şubesi Projesi

             Rıfat Şahiner: Sergi Düzenleme Komitesi Üyesi, 2000

 

  bilimsel kuruluşlara üyelikler:

  2012- Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği(AICA)

  2007- Uluslararası Estetik Derneği

           (IAA/ International Association of Aesthetics)

  1995- UNESCO  Uluslarası Plastik Sanatlar Derneği, İstanbul (1995-2004)

 UPSD Ankara Şubesi II.Başkanlığı ve Yön. Kur. Üyeliği, (2000-2002)

 

  idari görevler:

- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı (2008-2010)

- YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Programı Yürütücüsü (2010- 2011)

- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar ASD Başkanı (2008-2011)

- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2011)

- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2007-2011)

- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Böl. Başkan Yard.(2007-2008)

- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Str. Planl. Kur. Başkanı (2007-2010)

- YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi ADEK Başkanı (2007-2009)

- YTÜ Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Koordinatörü (2008-2011)

- YTÜ Sanat ve Tas. Fak. Giriş Özel Yetenek Sınav Yürütme Kurulu Başkanı (2007)

   

    yürüttüğü lisansüstü tezleri( yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora):

- Elçin POYRAZ, “20. yüzyıl Sonundan Günümüze Çağdaş Sanatta Toplumsal Bellek Etkileşimleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2009-2010)

- Özgür ÇİMEN, "1950'lerden Günümüze Sanatta Avangard Olgusu", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2009-2010)

- Dilde MAHALLİ, ““Güncel Sanatta Bilgisayar Oyunlarının Kullanımı”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2010-2011)

- Sibel Horada COŞKUN, "Sanatta Cinsiyete Dair Bir Belirsizlik Göstereni Olarak Otoportre: 20.yüzyıl Başından Günümüze", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2010- 2011)

- Eren GÜLBEY, “20. yüzyılda Sanatın Üretim, Tüketim ve Eylem Alanı Olarak Sokak”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (2011-2012)

- Burak DELİER, "Bilişsel Kapitalizm Çağında Eleştiri Olarak Sanat”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Eser Çalışması (2010-2013)

- Barış GÜNER, "Çağdaş Sanatta Müellif Sorunsalı",  Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Programı, Yüksek Lisans Tezi(2012-2013)

- Şafak ÇATALBAŞ, “Entellektüel ve Bedensel Mülkiyet Bağlamında Maddesizleştirilen Sanatın Yeniden Maddeleştirilme Sürecinde Performatif Bir Eylem Olarak Alıntılama”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Eser Çalışması (2011-       )

- İz ÖZTAT, "Adı Henüz Belirsiz Olan Bir Kadın Karakterin Tarihe Yazılması“, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Eser Çalışması (2011-         )

- Ozan ÖZKUŞAKSIZ, "Görsel Kültürde Paradigma Değişimi ve Tasarımda Dijitalleşme ve Etkileri", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Eser Çalışması (2011-       ) 

 

   uluslararası bilimsel yayınlarda atıflar:

   2012- Bayazit M. and Cereci S., "A Contemporary Matter on Art: Modernism",  British Journal of Humanities and Social Sciences, vol.6(2), p.2, August 2012

   2011- Economou, I., "The Problem with Plagiarism", DEFSA Conference(Design Educators Forum of South Africa), 6th International Conference, 20/20 Design Vision, Johannesburg, South Africa, 7-8 September 2011

   2010- Ünal, B., “Toprak ve Ateşin Postmodern Birlikteliği”, 4. Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 14-27 Haziran 2010, Bildiriler Kitabı, s.652

   2010- Arapoğlu, F. and İnal İ., “The Analyses of The Notion “Freedom” in Fine Arts Academies. Are Fine Arts Academies against the New Enterprise?”, 1st Annual International Conference on Fine and Performing Arts, Athens Institute for Education and Research Arts, Athens, Greece, June 7-8, 2010

2010- Türkmen, A., "Ambigious Situations (Müphem Haller)", Concrete Papers, UrbaneKünstlerische Forschung in İstanbul und München, Platform 3, Räume für zeitgenössische Kunst, München, Germany, 2010

 

    2009- Delacour J., Appropriation Art and Walker Evans",  7 Şubat 2009, http://weblog.delacour.net/

2008- Arapoğlu F., “Heykel Formu Olarak Video: Nam June Paik ve Shigeko Kubota Özelinde Video-Heykel”, 2. Uluslararası Dokumeon Mermer Heykel Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 245-261, Afyon, 17 Haziran 2008

 

ulusal basında hakkında çıkan yazılar:

2011- "Artists Take On Istanbul's Urbanization”, Hatice Utkan, Hurriyet Daily News, 16 Kasım 2011

2011- “Regenerate Degenerate”, Mashallah News, 16 Kasım 2011, http://mashallahnews.com/?p=5901

2011- "Bozulan Yapılar, Yeni Oluşumlar”, Ebru Nalan Sülün, Cumhuriyet Gazetesi, 17 Mayıs 2011

2011-  “A Discovery Process via Re-degeneration”, Hatice Utkan, Hurriyet Daily News, 16 Mayıs 2011

2011-  2. Uluslararası Çanakkale Bienali Ardından ya da Bir Etkinlik Sadece      Açılışıyla mı Varolur?, Fırat Arapoğlu, ICE İstanbul Contemporary Etc., sayı:3, Kasım-Aralık 2010, Ocak 2011

2010- “2. Çanakkale Bienali’nin Ardından Kurgusal Gerçekler, Dönüşümler”, Özgen Yıldırım, Artist Actual, sayı:37, Kasım 2010, s.48-53

2010- “2. Çanakkale Bienali Üzerine”, Özgen Yıldırım, Bosphorus Art Newspaper,

Sayı:41, Ekim 2010,

2010- “Müphemiyet Politikaları”, Aysim Türkmen, Radikal Gazetesi "İki" eki, 03 Ekim

2010

2010- "Ambivalantik Bir Sergi: Müphem Haller", Hülya Toksöz Şahiner, Artist Actual, sayı:32, Haziran 2010, s.48-54

2009- "Modern and Postmodern in Turkey", Selva Suman, Turkish Book Review, January-June 2009, Istanbul, Plan B Yayıncılık, s.92

2009- "Post-Post Modernizm", Ali Şimşek, Birgün Gazetesi, 31 Ocak 2009

2009- "Yaratıcılığın Serüveni", Ferhat Özgür, Radikal Gazetesi Kitap eki,

         Sayı:408, 9 Ocak 2009, s.22

2008- "Postmodern Kırılmalar", Hülya Toksöz, Cumhuriyet Kitap eki,

          Sayı:983, 18 Aralık 2008, s.18

2008- "Postmodern Sanata Dair", Hülya Toksöz, Radikal Gazetesi Kitap eki,

          Sayı:403, 5 Aralık 2008, s.41

2008- "Yeni Çıkan Kitaplar", Rh Sanart Dergisi, Sayı:57, Aralık 2008

2008- "Postmodern Kırılmalar", Artist Actual,  Sayı:17, Aralık 2008

2008- "Sanat ve Bilgiye Dair", Radikal Gazetesi "İki" eki, 28 Eylül 2008, , s.2

2007-  "İşleyen Mekan", Levent Çalıkoğlu, Referans Gazetesi, 31 Ağus. 2007

2006- “İkonların Kaotik Evreni”, Hülya Toksöz, Artist, Sayı:4/66,

          s. 66-69, Nisan 2006

2006- “Günümüz İkonları”, Radikal Gazetesi, 20 Nisan 2006, s. 27

2006- “Haftanın Sanat Çizelgesi”, Cumhuriyet Gazetesi,

          10 Nisan 2006, s.12

2006- “Galeri Artist’te Üç Farklı Sanatçının Üç Farklı Çalışması”,

          Vatan Gazetesi, İki Eki, 5 Nisan 2006 

2006- Time Out İstanbul, 1 Nisan 2006, s.164

2006-  Home & Art Dergisi, 15 Mart 2006, s.61

2006- “Galeri Artist’te Heykel ve Resim Sergisi”

          Logilife Dergisi, 1 Nisan 2006, s.74

2006- “Seçmeler”, Radikal İki, 30 Nisan 2006, s.2

2006- “Ajanda”, Hürriyet Gösteri Dergisi, 1 Nisan  2006, s.94

2006-  “İkonların Kaotik Evreni”, Radikal Gazetesi, 23 Aralık 2001, s.20

2006-  Ankara Kültür Sanat Haritası, 12/2001, s.44

2000-  “Medyaya Karşı Sanat”, Yeni Asır Gazetesi, 19 Eylül 2000, s.2

2000-  “Televizyon Mektup Sıcaklığını Unutturdu”, İki Eylül Gazetesi,

           18 Şubat 2000, s.2

2000-  “Ressam’dan Medya Eleştirisi”, Milli İrade Gazetesi,

           17 Şubat 2000, s.3

2000-  “Rıfat Şahiner’in Ürünleri Sergileniyor”, İstikbal Gazetesi,

           17 Şubat 2000,  s.3

2000-  “Medyayı Fırçasıyla Eleştiriyor”, İki Eylül Gazetesi,

           17 Şubat 2000, s.1,7

2000-  “Rıfat Şahiner Sergisi Bugün”, Milli İrade Gazetesi,

           17 Şubat 2000, s.6

2000-  Eskişehir’de Onbeşgün, Sayı:4, 15-29 Şubat 2000, s.12

2000-  “Görsel Dizgeler Eskişehir’e Geliyor”, İki Eylül Gazetesi,

           11 Şubat 2000, s.2

1998Ajanda, Gaye Tekelioğlu, Milliyet Gazetesi, 15 Haziran 1998

1998-  “Simetrik Terminaller ve Görsel İzolasyon”, Hakan Daloğlu,

          Sanat Çevresi, Temmuz-Ağustos 1998, s.92-93

1998-  "Bir Karikatür Ustasının Mutfağından", Kaya Özsezgin,

               Milliyet Sanat, Sayı:435, 1 Temmuz 1998, s.47

1998-  “Oluklu Mukavvayla Mona Lisa”, Derya Aktepe

          Günlük Haber Gazetesi15 Haziran 1998, s.15

1998-  Kültür ve Sanatta GÜNDEM, Haziran’98, s.87

1998-  “Rıfat Şahiner’in Resimleri Karaca’da”, Günlük Haber Gazetesi,

           1 Haziran 1998

1996-  “Serzenişler Medya Sağanağı’nda”, Nurdan Tığlı,

           Siyah Beyaz Gazetesi, 26 Mayıs 1996,  s.5

1996-  Hafta Sonu Ne Yapsak?, Milliyet Gazetesi, 22 Mayıs 1996,

1996-  Haftanın Sanat Çizelgesi, Cumhuriyet Gazetesi, 20 Mayıs 1996,  s.12

1996-  Sergilerden, Siyah Beyaz Gazetesi, 20 Mayıs 1996, s.10

1996-  Sanat Rehberi, Milliyet Gazetesi, 20 Mayıs 1996, Bülent Berkman

internette seçme atıflar referanslar:

1. New Media, Abigton,

http://newmediaabington.pbworks.com/w/page/26387537/ART 315 - Interact 2

2. Fabrica

http://fabrica.org.uk/exhibitions/exhibition-archive/the-house-of-vernacular/the-house-of-vernacular-bibliography/

3. Art Education Daily, "Cute, But Not Too Innocent" Art Unit Lesson Plan

http://arteducationdaily.blogspot.com/2011/01/cute-but-not-too-innocent-art-unit.html

 

bibliyografya:

2009- Şimşek Ali, "Post-Post Modernizm", Birgün Gazetesi, 31 Ocak 2009

2009- Özgür Ferhat, "Yaratıcılığın Serüveni", Radikal Gazetesi Kitap eki,

         Sayı:408, 9 Ocak 2009, s.22

2008- Toksöz Hülya, "Postmodern Kırılmalar", Cumhuriyet Kitap eki,

          Sayı:983, 18 Aralık 2008, s.18

2008-  Toksöz Hülya, "Postmodern Sanata Dair", Radikal Gazetesi Kitap eki,

          Sayı:403, 5 Aralık 2008, s.41

2007- Çalıkoğlu Levent, "İşleyen Mekan", Referans Gazetesi, 31 Ağus. 2007

2006-  Toksöz Hülya, “İkonların Kaotik Evreni”, Artist, Sayı:4/66,

          s. 66-69, Nisan 2006

2000-  Esmer Hayri, “Ardışık İmgeler ve Şiirsellik”,

          Ardışık İmgeler Sergi Davetiyesi

1998-  Daloğlu Hakan, “Simetrik Terminaller ve Görsel İzolasyon”,

          Sanat Çevresi, Temmuz-Ağustos 1998, s.92-93

1998-  Özsezgin Kaya, Bir Karikatür Ustasının Mutfağından,

          Milliyet Sanat1 Temmuz 1998, s

1998-  Aktepe Derya, “Oluklu Mukavvayla Mona Lisa”,

          Günlük Haber Gazetesi15 Haziran 1998, s.15

1996-  Tığlı Nurdan, “Serzenişler Medya Sağanağı’nda”,

             Siyah Beyaz Gazetesi, 26 Mayıs 1996

 

eserlerinin yer aldığı müze ve koleksiyonlar:

Balıkesir Devrim Erbil Müzesi Koleksiyonu,

Gazi Üniversitesi Müzesi Koleksiyonu

Özel koleksiyonlar

4.